Rezultate MATES-nZEB

Rezultatele obtinute in cadrul primei faze a proiectului sunt urmatoarele:

-

Benchmarking al studiilor și proiectelor anterioare, nationale și internationale, referitor la utilizarea resurselor subterane de apa pentru producerea de energie, in vederea utilizarii in cladiri;

-

Auditul cadrului legal național referitor la resursele de apa subterana, in vederea cresterii eficientei energetice a cladirilor si implementarii sistemelor ATES pentru alimentarea cladirilor cu utilitati termice;

-

Colectarea de informatii in situ si analizarea pentru cartografierea hidrogeologica a suprafetei utilizate in scopul implementarii sistemului;

-

Realizarea studiului hidrogelologic preliminar, in scopul obtinerii avizelor necesare implementarii sistemului de exploatare a energiei geotermale;

-

Definirea preliminara a unui sistem calitativ și cantitativ de monitorizare a sistemelor ATES, in scopul asigurarii managementului resurselor subterane de apa;

-

Proiectarea și implementarea unei prime versiuni a paginii WEB a proiectului;

-

Diseminarea obiectivelor proiectului in cadrul conferintelor organizate de INCD URBAN-INCERC (conferinta de cercetare in constructii, economia constructiilor, arhitectura, urbanism si dezvoltare teritoriala, cu tema "Dezvoltarea durabila a mediului construit - de la viziune la realitate") si in cadrul proiectului european "GeoDH - Geothermal District Heating";

-

Diseminarea obiectivelor proiectului potentialilor actori interesati de implementarea cu succes a sistemului, in scopul utilizarii acestuia in vederea dezvoltarii unor proiecte comune de cercetare / a pregatirii studentilor, fie in scopul demonstrarii eficientei sistemului in conditiile particulare ale Romaniei. Putem mentiona aici vizita efectuata la sediul INCD URBAN-INCERC de specialistii olandezi ir. J. Coen Dijxhoorn din partea IF Technology si dl. drs. Ebel Smidt din partea Smidt Groundwater, precum si vizita de lucru si prezentarile sustinute de specialistii INCD URBAN – INCERC in Norvegia la centrul ZEB;