Rezultate preconizate MATES-nZEB

MATES-nZEB reprezinta acronimul proiectului "Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curata pentru cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero". Propunerea de proiect, identificata prin codul PN-II-PT-PCCA-2013-4-1307,
este finantata in cadrul contractului 89/2014, in cadrul programului Parteneriate in domenii prioritare - PN II, derulat cu sprijinul MEN - UEFISCDI.

Principalele rezultate estimate sunt urmatoarele:

-

Implementarea tehnologiei ATES pe pilotul demonstrativ si crearea unui laborator experimental, obiectiv pentru vizite tehnice, informare, pregatirea viitorilor specialisti in domeniu, validarea modelelor matematice de stocaj al caldurii in acvifer;

-

dobandirea de noi cunostinte in acest domeniu interdisciplinar, care vizeaza simulari complexe cladire - instalatii aferente - stocaj termic in acvifer;

-

definirea unor metode de evaluare a performantelor de implementare a sistemelor ATES, precum si a impactului energetic si de mediu;

-

dezvoltarea unor modele inovative de afaceri pentru aplicarea ATES cladirilor nZEB;

-

elaborarea unui ghid si a procedurilor recomandate pentru autorizarea sistemelor ATES; .

-

dezvoltarea unor solutii tehnice pentru implementarea sistemelor ATES in cladiri cu performanta energetica ridicata; .

-

elaborarea unor recomandari privind modificarea legislatiei referitoare la managementul acviferelor, care sa permita folosirea durabila a acestora in scopul stocarii termice si cresterii eficientei energetice si de mediu; .