Descrierea proiectului MATES-nZEB

MATES-nZEB reprezinta acronimul proiectului "Managementul acviferelor locale pentru stocaj termic ca tehnologie curata pentru cladiri cu consum de energie aproape egal cu zero". Propunerea de proiect, identificata prin codul PN-II-PT-PCCA-2013-4-1307,
este finantata in cadrul contractului 89/2014, in cadrul programului Parteneriate in domenii prioritare - PN II, derulat cu sprijinul MEN - UEFISCDI.

Dezvoltarea sistemelor energetice care utilizeaza resursele subterane manifesta o tendinta de crestere, legata de interesul din ce in ce mai mare pentru utilizarea sistemelor de climatizare care folosesc agent termic cu parametri apropiati de cei ai mediului interior, cuplate cu sisteme de generare avand entropie scazuta. Tehnologia exploatarii energiei geotermale cu ajutorul pompelor de caldura a evoluat de la sistemele deschise simple - Ground Source Heat Pumps (GSHP), la Aquifer Thermal Energy Storage (ATES). Acestea din urma au cunoscut o evolutie spectaculoasa in tarile dezvoltate, in zonele favorabile instalarii, insa in Romania nu au fost instalate pana in prezent astfel de sisteme.

Proiectul de cercetare MATES-nZEB isi propune analiza si demonstrarea utilizarii sistemelor ATES in vederea inlaturarii barierelor normative si tehnologice si propulsarea strategiilor de investitie pe termen lung, pentru aplicarea ATES pe scara larga.

Proiectul se bazeaza pe integrarea inteligenta a sistemelor de incalzire si racire, cu stocajul temporar (sezonier) in stratul acvifer. Aceasta tehnologie va fi implementata practic prin realizarea unui pilot experimental la scara naturala, ca studiu de caz, pe platforma INCERC Bucuresti din cadrul INCD URBAN-INCERC. Acest pilot experimental poate permite inlaturarea barierelor normative si tehnologice si propulsarea strategiilor de investitie pe termen lung, pentru aplicarea ATES pe scara larga. Efectul urmarit este dezvoltarea pietei sistemelor ATES in Romania cu transferul acestei tehnologii in toate zonele adecvate. Acest scop este asistat de o campanie puternica, focalizata pe diseminare, pentru a sensibiliza factorii de decizie legislativa la diferite niveluri de guvernare (international, national, autoritati regionale si locale), companiile de alimentare cu energie termica in sistem centralizat si asociatiile profesionale / operatorii din piata.

Proiectul va fi implementat de un consortiu format din trei entitati de cercetare cu reprezentativitate nationala si cu experienta complementara, respectiv utilizarea eficienta a energiei in cladiri (INCD URBAN-INCERC – coordonator), sisteme eficiente de incalzire-racire cu pompe de caldura (UTCB) si gestionarea durabila a resurselor de apa (INHGA) si doua entitati private care activeaza in domeniul furnizarii si implementarii solutiilor eficiente de sisteme cu pompe de caldura (PROMTEH) si dezvoltarea solutiilor de afaceri (BDG). Rezultatele previzionate vor permite fundamentarea unui sistem suport decizional ATES integrat, pentru estimarea fezabilitatii ATES in cazul cladirilor publice si de birouri.

Principalele rezultate estimate sunt urmatoarele:

-

Implementarea tehnologiei ATES pe pilotul demonstrativ si crearea unui laborator experimental, obiectiv pentru vizite tehnice, informare, pregatirea viitorilor specialisti in domeniu, validarea modelelor matematice de stocaj al caldurii in acvifer;

-

dobandirea de noi cunostinte in acest domeniu interdisciplinar, care vizeaza simulari complexe cladire - instalatii aferente - stocaj termic in acvifer;

-

definirea unor metode de evaluare a performantelor de implementare a sistemelor ATES, precum si a impactului energetic si de mediu;

-

dezvoltarea unor modele inovative de afaceri pentru aplicarea ATES cladirilor nZEB;

-

elaborarea unui ghid si a procedurilor recomandate pentru autorizarea sistemelor ATES; .

-

dezvoltarea unor solutii tehnice pentru implementarea sistemelor ATES in cladiri cu performanta energetica ridicata; .

-

elaborarea unor recomandari privind modificarea legislatiei referitoare la managementul acviferelor, care sa permita folosirea durabila a acestora in scopul stocarii termice si cresterii eficientei energetice si de mediu; .